Chính Sách Bảo Mật Thông Tin / Privacy and Data Protection

VIET

 

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

 

 1. Chính sách bảo mật thông tin

 

1.1. Mục đích áp dụng

 

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.itaroma.com.

 

Chính Sách này mô tả cách Itaroma tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Itaroma. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Itaroma được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Itaroma. 

 

1.2.  Quy định cụ thể

 

 1. Về việc thu thập thông tin

 

Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Itaroma,tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Itaroma không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

 

 1. Về việc lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

 

Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Itaroma, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Itaroma.

Itaroma không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên website của Itaroma.

 

 1. Về việc sử dụng thông tin khách hàng

 

Itaroma có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

 

Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Itaroma .

Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Itaroma .

Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Itaroma.

Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 

 1. Về việc chia sẻ thông tin khách hàng

 

Itaroma  không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Itaroma  cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

Ngoài các trường hợp nêu trên, Itaroma  sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Itaroma  cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

Itaroma có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

 

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Itaroma  có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Itaroma tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Itaromai sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ ba là đối tác, đại lý của Itaroma. Itaroma có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Itaroma cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Itaroma sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

ENG

Privacy and Data Protection

 1.     1. Disclaimer

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. We do not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (www.itaroma.com), is strictly at your own risk, will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update

Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.

 1.     Privacy and Data Protection

Personal data

The Client expressly agrees to the processing of his personal data by Itaroma in accordance with the conditions set out below:

Collection and use of personal data

Itaroma is responsible for processing, collecting and sorting, through computerized systems, the Customer’s individual data in order to manage and improve the Itaroma and Customer relationship on the basis of market research, to manage orders and after-sales service and to notify the Customer of Itaroma promotional operations.

The data collected is essential for these purposes and is intended for the relevant departments of Itaroma and, where applicable, its service providers and/or subcontractors.

Security and access to computerized data

Access to the Customer’s data is restricted to persons authorized to carry out data processing, security and computer maintenance operations.

Right of access, updating and right of rectification of individual data.

The Customer has the right to access and rectify computerized data concerning him/her.

Cancellation of consent and right of opposition

The Customer may, at any time, revoke the authorization granted above, and object, on legitimate grounds, to the processing of his personal data by Itaroma. He may also object to his data being used for canvassing purposes.

Intellectual property

All texts, comments, illustrations and images reproduced or represented on the website are strictly reserved under intellectual property rights. Any reproduction or representation of all or part of the website or of all or part of the elements on this site is strictly prohibited.

Jurisdiction and applicable law

Any dispute arising from these terms and conditions shall, in the absence of an amicable agreement between the Parties, be brought to a judicial level exclusively before the Commercial Court of the country.

Điều khoản quy định/ Terms and conditions of use

Điều khoản quy định

Điều khoản và điều kiện sử dụng 

Các điều khoản và điều kiện này chi phối mối quan hệ hợp đồng giữa Itaroma và Khách hàng của Itaroma muốn mua hàng trực tuyến các sản phẩm có bán trên trang web www.itaroma.com.

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện đặc biệt này bất cứ lúc nào.

 

Nội dung

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ mua sắm trực tuyến thông qua trang web  www.itaroma.com, với các mặt hàng nằm trong danh mục sản phẩm công ty đang kinh doanh.

Chỉ các sản phẩm được đăng bán trên trang web  www.itaroma.com mới áp dụng các Điều kiện bán hàng trực tuyến đặc biệt này.

 

Điều kiện được hưởng

Bất kỳ khách hàng nào cũng có thể hưởng lợi từ dịch vụ bán hàng trực tuyến này.

 

Đặt hàng và xác nhận đơn hàng

Các đơn đặt hàng sản phẩm phải được khách hàng đặt trực tuyến tại  www.itaroma.com.

Trong trường hợp khoản thanh toán cho đơn hàng bị từ chối, đơn hàng sẽ bị hủy và khách hàng sẽ nhận được thông báo qua e-mail.

Sau khi đơn hàng đã được đặt thành công, khách hàng không có quyền thay đổi hoặc hủy đơn hàng, ngoại trừ có thỏa thuận đặc biệt với Itaroma.

 

Sửa đổi điều khoản và điều kiện

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi các thông tin trên trang web  www.itaroma.com bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Trong trường hợp mâu thuẫn giữa các điều kiện hiện tại và các điều khoản và điều kiện bán hàng chung, các điều kiện hiện tại sẽ chiếm ưu thế.

 

Chấm dứt

Itaroma có quyền chấm dứt ngay các dịch vụ bán hàng trực tuyến bằng văn bản trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào từ phía khách hàng, đặc biệt là trong trường hợp không thanh toán, nhiều lần không liên lạc được với khách hàng, và những tranh chấp mang bất kỳ tính chất nào ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh doanh.

 

Chấp nhận các điều kiện

Khi sử dụng dịch vụ bán hàng trực tuyến và xác nhận đơn đặt hàng qua trang web, khách hàng thừa nhận đã đọc và chấp nhận các Điều kiện Đặc biệt về Bán hàng Trực tuyến hiện tại. Việc khách hàng xác nhận đơn đặt hàng của Itaroma được hiểu là sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Đặc biệt này.

Terms and conditions of use 

They govern the contractual relationship between Itaroma and Itaroma customers wishing to make online purchases of products available on the www.itaroma.com website.

These Special Terms and Conditions are subject to change at any time by Itaroma.

Subject

Itaroma offers its customers, making purchases directly related to their professional activity, an online shopping service, via the website www.itaroma.com for food products.

Only the products available for sale on the www.itaroma.com website are subject to these Special Conditions of Online Sale.

Order and order confirmation

Product orders must be placed by the Itaroma customer online www.itaroma.com.

In general, the Itaroma customer is responsible for all online purchases. 

The Customer’s order is final. The Customer has no right of retraction or cancellation of the order, except with the prior explicit and exceptional agreement of Itaroma.

Modifications to the terms and conditions

Itaroma reserves the right to terminate or modify the offers present on the website www.itaroma.com at any time without prior notice to the customer. In case of contradiction between the present conditions and the Itaroma general terms and conditions of sale, the present conditions will prevail.

Termination

Itaroma deserves the right to immediately terminate the online sales services in writing in the event of any fault on the part of the customer, in particular in the event of non-payment, repeated absences of the customer on the day of delivery, disputes of any kind affecting the business relationship.

Acceptance of the conditions.

By using the online sales service and by validating an order via the website, the customer acknowledges having read and accepted the present Special Conditions of Online Sales. The validation of his order by the customer of Itaroma implies the acceptance of these Special Terms and Conditions of Sales.

Chính sách giao hàng và đổi trả

/ Delivery & Return Policy

Chính sách giao hàng và đổi trả

 

I/ Chính sách vận chuyển, giao nhận

 

 1. Mặt hàng có sẵn 

 

Nếu một số hoặc tất cả các sản phẩm được đặt hàng không có sẵn và/hoặc nếu có sự cố liên quan đến đơn hàng của khách hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng qua điện thoại hoặc e-mail.

 

Trong trường hợp chúng tôi không có hàng cho các sản phẩm trong đơn hàng đã được xác nhận, chúng tôi đồng ý cho khách hàng có thể hủy các sản phẩm không có hàng trong đơn hàng, thỏa thuận cụ thể sẽ được chúng tôi trao đổi trực tiếp với khách hàng tại thời điểm đó.

 

Trong mọi trường hợp, bất kỳ điều chỉnh nào cho đơn đặt hàng (trừ trường hợp không có sản phẩm) sẽ không được chấp nhận, trừ khi được chúng tôi đồng ý trước.

 

 1. Phương thức giao hàng

 

Các quy định về phương thức giao và nhận hàng được liệt kê chi tiết như sau:

 

–       Đơn hàng sẽ được giao tới tận nhà của khách hàng, ngoại trừ các trường hợp như: khu vực văn phòng hạn chế ra vào, khu vực chung cư/ cao tầng (chỉ giao tới cổng chung cư, không lên lầu, không gửi xe…).

 

–       Trường hợp khách có yêu cầu đặc biệt sẽ được xem xét (nếu có).

 

 1. Thời gian giao hàng

 

Thời gian giao hàng được thông báo cụ thể tại thời điểm đặt hàng, phụ thuộc vào loại sản phẩm được đặt hàng và các hạn chế giao hàng nếu có.

 

Thông tin về thời gian giao hàng và lượng hàng tồn kho của sản phẩm được đưa ra chỉ mang tính tham khảo, không phải là cam kết chắc chắn của chúng tôi. Khách hàng không được yêu cầu bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào trong trường hợp thiếu hàng hoặc chậm trễ trong việc giao hàng so với thời gian đã xác nhận.

 

Đối với các đơn hàng được chia ra để giao vào các ngày khác nhau do không đủ lượng tồn kho và/hoặc tùy danh mục của sản phẩm (sản phẩm nhẹ, sản phẩm nặng, v.v.), thời gian giao hàng được tính dựa trên thời gian giao hàng dài nhất.

 

 1. Thông tin chung

 

Các sản phẩm sẽ được sắp xếp để giao đến khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

 

Nếu đơn đặt hàng cho các sản phẩm có yêu cầu đặc biệt, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để trao đổi cụ thể.

 

 1. Địa chỉ giao hàng

 

Đơn hàng được giao theo địa chỉ do khách hàng cung cấp tại thời điểm đặt hàng.

 

 1. Điều khoản giao hàng

 

Theo nguyên tắc, giao hàng đến chỉ giao tới cổng, không vào bên trong tòa nhà hoặc văn phòng. Trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt từ khách hàng.

 

Việc giao hàng được thực hiện bằng vận tải đường bộ. Do đó địa chỉ nhận hàng phải có thể đi vào được bằng đường bộ. Chúng tôi không chấp nhận việc giao hàng đòi hỏi thiết bị đặc biệt hoặc bốc dỡ hàng bất thường.

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có các vấn đề xảy ra nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như sự kiện bất khả kháng, đình công, quyết định hành chính, thiên tai (tuyết rơi, lở đất, bão, v.v.) hoặc bất kỳ trường hợp nào khác, mà ngăn cản hoặc trì hoãn việc thực hiện các dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi không có bồi thường cho khách hàng trong những tình huống này.

 

Khi giao hàng, khách hàng phải xuất trình cho người giao hàng thông tin xác nhận đơn hàng có mã số đơn hàng.

 

Khi nhận được đơn đặt hàng, khách hàng hoặc người đại diện nhận hàng phải kiểm tra hàng hóa đã giao ngay tại thời điểm nhận hàng (số lượng sản phẩm, tình trạng của sản phẩm khi nhận, v.v.), sau đó ký xác nhận vào biên bản giao hàng và/hoặc chứng từ đi kèm. Trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào, khách hàng vui lòng phản hồi lại trong vòng 24 giờ sau khi nhận được đơn hàng.

 

 1. Sự vắng mặt của khách hàng khi giao hàng

 

Nếu trong vòng 1 tháng mà người giao hàng không thể liên hệ được khách hàng để giao hàng, đơn hàng đó được xác nhận hủy. Các khoản tiền khách hàng đã thanh toán sẽ được chúng tôi giữ lại dưới dạng tiền bồi thường. 

 

 1. Quy định về phí giao hàng

 

Miễn phí giao hàng cho đơn hàng có giá trị trên 500,000 vnd và trong bán kính 10km

 

Không miễn phí giao hàng nếu đơn hàng khuyến mãi, khách hàng phải trả phí giao hàng theo chi phí từ dịch vụ giao hàng của Grab 

 

II/ Chính sách đổi trả sản phẩm

 

Trong các trường hợp khách hàng có vấn đề hoặc câu hỏi về đơn hàng, xin liên hệ chúng tôi:

 

–        Trên trang liên hệ  metti indirizzo internet per contatti

 

–        Hoặc gọi chúng tôi:

 

 •       Danang : +84 931949042

 

Xin lưu ý rằng tất cả những yêu cầu phải được thông báo với chúng tôi trong vòng 24 giờ sau khi nhận được đơn hàng.

 

Sai về số lượng hoặc sai về mặt hàng:

 

Chúng tôi luôn chú ý kiểm soát kỹ quá trình lấy hàng và đóng gói hàng, tuy nhiên sai sót có thể xảy ra, nên chúng tôi đề nghị khách hàng kiểm tra hàng hóa với hóa đơn ngay khi nhận được hàng. Về vấn đề sai hay thiếu hàng, chúng tôi chỉ chấp nhận những yêu cầu thay đổi được đề nghị ngay khi nhận hàng.

 

Nếu như lỗi đến từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ giao hàng lại đúng sản phẩm/ số lượng trong vòng 24 tiếng. 

 

Vấn đề về chất lượng sản phẩm:

 

 •       Nếu như có vấn đề về chất lượng sản phẩm khi nhận hàng, xin liên hệ chúng tôi trong vòng 24 tiếng để chúng tôi sắp xếp việc đổi trả sản phẩm. Trước khi thực hiện  đổi trả sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, bộ phận kiểm tra chất lượng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng để hiểu rõ hơn về sự việc.

 

 •       Nếu sản phẩm có vấn đề chất lượng: Chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền tương ứng vào tài khoản của khách hàng hoặc đổi lại sản phẩm khác.

 

 •       Nếu sản phẩm không có vấn đề chất lượng: Chúng tôi có thể từ chối hoàn trả nếu như có lý do chính đáng. Trong trường hợp này, chúng tôi xác nhận là sản phẩm không bị hư. Chúng tôi có thể từ chối hoàn trả nếu như sản phẩm không được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp. Khách hàng cần kiểm tra kỹ sản phẩm ngay thời điểm nhận hàng.

 

Các sản phẩm giảm giá có thể không được hoàn trả.

Delivery & Return Policy

 

I/ Provision and delivery of the Order

 

 1. Product availability

 

Product offers are valid as long as they are visible on the website, within the limit of available stocks.

 

If some or all of the products ordered are unavailable, and/or if there is an incident relating to the order placed by the customer, Itaroma will contact the customer by telephone or by e-mail.

 

In the event of the unavailability of all or part of the products ordered, the Itaroma customer will be able to cancel all or part of the unavailable order, subject to prior written confirmation from Itaroma.

 

In any event, no modification of the order (other than in the event of unavailability of products) will be accepted unless expressly agreed in advance by Itaroma.

 

 1. Method of delivery of products

 

Itaroma offers its customers the following delivery and pick-up terms and conditions under the conditions below:

 

– Delivery to the customer “doorstep” 

 

 1. Product delivery time

 

The delivery time is specified on the Product Sheet at the time of order. It depends on the type of product ordered, the delivery constraints and the possible appointment booking.

 

It is specified that these delivery times and product availability are given as an indication. They do not constitute a firm commitment on the part of Itaroma. No compensation of any kind whatsoever may be claimed by the Client in the event of the unavailability of one or more Products or a delay in the delivery of the order.

 

For orders comprising items that can be delivered on different dates with regard to the availability of the products ordered and/or their category (light product, heavy product, etc.), the indicated delivery time will be calculated based on the longest delivery time.

 

 1. General case

 

The Products will be delivered to the professional establishment of the Itaroma Customer within a minimum period of time.

 

 1. Delivery address for products

 

The delivery of the order is made to the address provided by the Customer on his own authority.

 

 1. Terms of delivery

 

Delivery is made by road transport. The place of delivery must therefore be accessible by road.

 

Itaroma does not accept deliveries that require special equipment (boats, vats, lifts, etc.) or abnormal handling to unload the goods.

 

If events beyond the control of Itaroma, such as force majeure, strikes, administrative decisions, natural events (road snow, landslides, storms…) or any other circumstances, have prevented or delayed the performance of its services, Itaroma cannot be held liable in any way. No compensation will be granted to the Client in any of these situations.

 

Upon delivery of the order, the Client must present to the carrier appointed by Itaroma his order summary/order confirmation including the order number and his identity card.

 

Upon receipt of the order, the Customer or one of his duly authorized representatives undertakes to check the goods delivered (number of products, good condition of the products, etc.), to sign and stamp the transport order and/or the accompanying document and to mention, if necessary, any reservations (damage, non-compliance with the specifications indicated on the order form, etc.).

 

In any event, in the absence of a reservation and written confirmation in the aforementioned forms and within the aforementioned time limits, the product order is deemed to have been delivered in compliance and any claim will be deemed inadmissible.

 

 1. Absence of the Client upon delivery

 

If the Customer does not collect his order within 1 week after the carrier’s attempted delivery, this will have the effect of cancelling the sale. The sums paid by the Client will then be retained by Itaroma as compensation. It must be specified that it is not possible to make partial deliveries.

 1. Delivery Fee

 

Free Delivery if value of order >500,000vnd and within 10km.

 

No Free Delivery if order with promotion products, customers need to pay delivery fee, according to the service charge from delivery service (ex. Grab).

 

II/ Return Policy: Returned goods & issues handling

 

 •       In case of any issue or question regarding your order, please contact us:

 

 •       on the contact page: metti indirizzo internet per contatti

 

 •       or please call us :

 

 •       Danang : +84 931949042

 

 

Please note that any claim should be notified to our customer service within 24 hours after delivery.

 • Wrong quantity, wrong products: 

 • – We strictly control the packing and picking process, however some mistakes can occur. Therefore we encourage our customers to check the goods against the official invoice upon delivery. Regarding wrong quantity or wrong item, only claims done upon delivery will be accepted.

 

– In case of mistake from our side, we will proceed with the return and delivery of the right item / quantity within 24 hours.

 •  Problem on product Quality :

–  In case you notice a problem on the product quality upon the delivery, please contact us within 24 hours to organize the return of the product. Prior to any return, our Quality Assurance Department will contact you to investigate the issue:

 

– The quality issue is confirmed : We will provide a full refund by credit note or replacement for the faulty item. 

 

 • The quality issue is rejected : We reserve the right to refuse returns if in our reasonable opinion, we do not consider the good to be faulty. The quality issues is rejected if you do not store the products at the right temperature. You should check carefully the products when receiving.

 

Only regular prices products may be refunded, unfortunately discounted products cannot be refunded.

Chính sách thanh toán

/ Secure payment

Chính sách thanh toán

Các phương thức thanh toán:

 

Khách hàng có thể sử dụng 2 phương thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website Itaroma.

 

– Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD)

 

– Thanh toán Chuyển khoản: chúng tôi sẽ liên hệ khách hàng để thông báo số tiền cụ thể phải thanh toán tương ứng với trọng lượng hàng thực. Vui lòng không chuyển khoản trước khi nhận được thông báo số tiền cần chuyển từ chúng tôi.

Itaroma offers safe and convenient payment methods: pay by cash and transfer by bank.

– Cash on delivery (COD) : pay directly to shipper when you receive product

– Pay by Bank Transfer : Our team will contact to you and inform the final amount to do payment.. Don’t transfer before our team contact to you.